XNXX thay cho những tương tư mà tâm huyết với xứ mệnh của mình. Đó là mang tới cảm giác kích thích người xem mỗi khi ngồi xem phim sex.